Date: 
19-11-2020
Reading: 
Amos 4:1-8

THURSDAY 19TH NOVEMBER 2020 MORNING                                 

Amos 4:1-8 New International Version (NIV)

1Hear this word, you cows of Bashan on Mount Samaria,
    you women who oppress the poor and crush the needy
    and say to your husbands, “Bring us some drinks!”
The Sovereign Lord has sworn by his holiness:
    “The time will surely come
when you will be taken away with hooks,
    the last of you with fishhooks.[a]
You will each go straight out
    through breaches in the wall,
    and you will be cast out toward Harmon,[b]
declares the Lord.
“Go to Bethel and sin;
    go to Gilgal and sin yet more.
Bring your sacrifices every morning,
    your tithes every three years.[c]
Burn leavened bread as a thank offering
    and brag about your freewill offerings—
boast about them, you Israelites,
    for this is what you love to do,”
declares the Sovereign Lord.

“I gave you empty stomachs in every city
    and lack of bread in every town,
    yet you have not returned to me,”
declares the Lord.

“I also withheld rain from you
    when the harvest was still three months away.
I sent rain on one town,
    but withheld it from another.
One field had rain;
    another had none and dried up.
People staggered from town to town for water
    but did not get enough to drink,
    yet you have not returned to me,”
declares the Lord.

God is calling the world to himself; and because he will have no one with an excuse when his judgment finally falls, the people, the societies, the generations of the church that rebel against God and ignore his holiness must, in due time, face his judgment.


ALHAMISI TAREHE 19 NOVEMBA 2020 ASUBUHI                               

AMOSI 4 :1-8

1 Lisikieni neno hili, enyi ng'ombe wa Bashani, mnaokaa juu ya mlima wa Samaria, mnaowaonea maskini, na kuwaponda wahitaji; mnaowaambia bwana zao, Haya! Leteni, tunywe.
Bwana MUNGU ameapa kwa utakatifu wake, ya kuwa, tazama, siku zitawajilia, watakapowaondoa ninyi kwa kulabu, na mabaki yenu kwa ndoana.
Nanyi mtatoka kwenye mahali palipobomolewa, kila mwanamke moja kwa moja mbele yake; nanyi mtajitupa katika Harmoni, asema Bwana.
Njoni Betheli, mkakose; njoni Gilgali, mkaongeze makosa; kaleteni dhabihu zenu kila asubuhi, na zaka zenu kila siku ya tatu;
mkachome sadaka ya shukrani, ya kitu kilichotiwa chachu; mkatangaze sadaka mtoazo kwa hiari na kuzihubiri habari zake; kwa maana ndivyo viwapendezavyo ninyi, enyi wana wa Israeli, asema Bwana MUNGU.
Mimi nami nimewapa usafi wa meno katika miji yenu yote, na kutindikiwa na mkate mahali penu pote; lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana.
Tena nimeizuia mvua msiipate, ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno; nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine; sehemu moja ilipata mvua, na sehemu isiyopata mvua ilikatika.
Basi kutoka miji miwili mitatu walitanga-tanga kuendea mji mwingine wapate kunywa maji, wasipate ya kuwatosha; lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana.

Mungu anataka kuupatanisha ulimwengu na nafsi yake; na kwa sababu hapatakuwa na mwenye kutoa udhuru siku ya hukumu itakapofika; watu, jamaa na vizazi vyote vya waliomuasi Mungu na kupuuza utakatifu wake, ni lazima wahukumiwe kwa wakati wa Bwana.